Vi planerar att para Zelda och Xolo under 2019.
Valparna kommer att bli långhåriga och ha brunt pigment, antingen red with brown eller brown & tan.
Båda Zelda och Xolo är ögonlysta UA 2018 och båda har 0/0 på patellan.
De har båda ett trevligt temperament.
Valparnas stamtavla >>

Zelda som valp

Xolo
Xolo

Zelda
Zelda